Mang biểu tượng My Computer, Recycle Bin và My Network ra màn hình desktop trong Windows 10

My Computer, My Network là những shortcut rất quen thuộc với người dùng Windows. Tuy nhiên, mặc định khi vừa cài đặt Windows 10, trên màn hình desktop sẽ không có các biểu tượng My Computer, Recycle Bin và My Network, bài viết này sẽ hướng dẫn cách đem các biểu tượng này ra desktop.

Mang biểu tượng My Computer, Recycle Bin và My Network ra màn hình desktop

Click phải trên màn hình desktop, chọn Personalize

Trong cửa sổ Settings, click Themes, sau đó chọn Desktop icon setting

Trong cửa sổ Destop Icon Settings, bạn click chọn các biểu tượng muốn đem ra desktop, sau đó nhấn OK.


Lưu ý là trong Windows 10, biểu tượng My Computer đã được thay đổi thành This PC

Để lại bình luận của bạn

Để lại bình luận

Chia sẻ thủ thuật Windows, làm website wordpress, download phần mềm
%d bloggers like this: